Pomagamy doskonalić personel produkcji i szkolić kadrę zarządzającą.

Umożliwiamy zdobycie wymaganych świadectw i certyfikatów. Pomagamy organizować produkcję spawalniczą w oparciu o aktualne międzynarodowe standardy, dla poprawy wydajności w Państwa firmie wychodzimy z inicjatywą optymalizacji, nasze realizacje obejmują cały kraj.
Wdrożenia systemowe

ISO 3834, EN 1090, EN 15085

Korzystając z odpowiedniego wykształcenia oraz wieloletnich doświadczeń naszej kadry, oferujemy Państwu kompleksowe usługi wdrożeń wymagań systemowych ujętych w normach:

ISO 3834 – Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych

EN 15085 – Kolejnictwo. Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych

EN 1090 – Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

Szczególne przypadki

Elementy nośne klasy EXC4 wg EN 1090-2. Przykłady, wymagania specjalne.

www.e-spawalnik.pl/userfiles/e-wydanie%203-2014.pdf

Szkolenia specjalistyczne

Dla produkcji, kontroli jakości, nadzoru i kierownictwa

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń specjalistycznych. Jesteśmy otwarci na realizowanie szkoleń uwzględniających indywidualne potrzeby Naszych Klientów. Wierzymy, że nasza wiedza i doświadczenie będą przydatne w Państwa Firmie i przyczynią się do poprawy jakości realizowanych procesów.

Do najpopularniejszych szkoleń jakie realizujemy należą:

„Zapewnienie Jakości w Spawalnictwie” 8 -16 godzinne szkolenie poświęcone szerokorozumianemu procesowi spawania w świetle aktualnie obowiązujących standardów europejskich.

„Ocena złączy spawanych” 8 -16 godzinne szkolenie obejmujące praktyczne, teoretyczne i normatywne aspekty oceny jakościowej złączy spawanych.

„Oznaczanie spoin na rysunkach” 8 godzinne szkolenie poświęcone międzynarodowemu systemowi oznaczania spoin na rysunkach spawalniczych, obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

„Badania wizualne złączy spawanych w II stopniu kwalifikacji wg ISO 9712.” Kurs, obejmujący 40 godzin szkolenia, pozwala zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności do przeprowadzania produkcyjnych badań wizualnych oraz przygotowuje kandydatów do egzaminu certyfikującego VT2. Szkolenie z zakresu badań wizualnych (VT) złączy spawanych na poziomie 2 realizowane przez naszych trenerów przy SLV-GSI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, prowadzone zgodnie z wymaganiami normy ISO 9712. Po zakończeniu szkolenia słuchacze mogą przystąpić do egzaminu certyfikującego, po zdaniu którego otrzymują „Certyfikat kompetencji personelu badań nieniszczących 2 stopnia wg ISO 9712”.

Badania nieniszczące

(Wykonawstwo - Nadzór - Procedury badawcze)

Nasza organizacja świadczy usługi w zakresie metod:

wizualnej bezpośredniej i zdalnej z użyciem wideo-endoskopów (VT),

magnetycznej (MT), penetracyjnej (PT),

ultradźwiękowej (UT), radiograficznej (RT),

wiroprądowej (ET),

magnetycznej pamięci metalu (MPM),

pomiaru twardości (HT),

badań szczelności oraz oceny metalograficznej.

Ze względu na posiadane przez nasz personel kompetencje na poziomie 2 i 3 stopnia wg EN 473 oraz ISO 9712 możemy Państwu zaoferować nie tylko prowadzenie badań, ale również nadzór nad prowadzonymi badaniami, wdrożenia metod badawczych w Państwa firmie, czy ostatecznie opracowanie Procedur badawczych dla Państwa organizacji.

Nadzór spawalniczy (IWE) – Międzynarodowy Inżynier Spawalnik

Aktualnie obowiązujące standardy produkcji konstrukcji spawanych wg ISO 3834, konstrukcji budowlanych wg EN 1090, czy spawanych konstrukcji kolejowych wg EN 15085 wymagają kompetentnego i odpowiedzialnego nadzoru nad realizowaną produkcją.

Na potrzeby realizacji nadzorów w Państwa firmie dysponujemy doświadczonym i odpowiednio wykształconym personelem spełniającym wymagania ISO 14731. Nasza kadra posiada Międzynarodowe Dyplomy na poziomie Inżynierskim – International Welding Engineer (IWI)

Inspekcja spawalnicza (IWI) – sprawdź swojego dostawcę konstrukcji lub usługi spawalniczej

W zakresie inspekcji spawalniczej dysponujemy personelem z Międzynarodowymi Dyplomami Inspektorskimi - International Welding Inspector (IWI) oraz certyfikatami 2 i 3 stopnia w metodach badawczych.

Doświadczenie, kompetencje personelu czy przyjęte systemy jakości przez firmę nie gwarantują osiągnięcia wymaganego poziomu jakości!

Dlatego istotną rolę podczas wytwarzania lub montażu konstrukcji spawanej odgrywa rzetelna, niezależna, bezstronna inspekcja spawalnicza, prowadzona przez doświadczony i właściwie wykształcony personel spawalniczy.

W ramach inspekcji spawalniczych weryfikujemy:

poziom jakości produkowanych konstrukcji,

poprawność wykonania,

zgodność z projektem/zamówieniem,

przyjętą technologię i szeroko rozumiane kompetencje wykonawcy,

poprawne funkcjonowanie przyjętych w organizacji systemów jakości.

Jeżeli jesteś inwestorem i nie masz pewności czy dostawca usług spawalniczych świadczy swoją pracę na właściwym poziomie skontaktuj się z nami.

Egzaminy spawaczy

Certyfikacja spawaczy wg ISO 9606 / EN 287

Jeżeli egzamin/potwierdzenie umiejętności spawacza jest wymagane, proponujemy przeprowadzić weryfikację umiejętności spawacza naszą procedurę w warunkach pracy spawacza.

W naszej firmie doradzamy jaki zakres certyfikacji dla spawacza będzie najbardziej optymalny z punktu widzenia realizowanej w zakładzie produkcji. Dodatkowo, każdy uczestnik weryfikacji zostaje zapoznany z normatywnymi zmianami w procesie.

W zależności od potrzeb egzamin zostanie potwierdzony certyfikatem

Instytutu Spawalnictwa i/lub TUV SUD

Zachęcamy do kontaktu pod nr. tel. (+48) 606-557-642 ,badż przez wejście w formularz kontaktowy   Skontaktuj się z nami
OPTIMA WELD Sp. o.o.