OPTIMA WELD II Sp. z o.o. jest firmą, która specjalizuje się w outsourcingu pracowniczym. Jest to szeroko rozumiany wynajem pracowników, którymi zawieramy stosunek pracy (jako pracodawca), na rzecz innego podmiotu gospodarczego (naszego klienta).
Outsourcing pracowniczy niesie za sobą duże korzyści dla odbiorców naszych usług, takie jak: przeniesienie odpowiedzialności za zatrudnienie i utrzymanie pracownika, rekrutacja i obsługa kadrowo-płacowa, przeniesienie odpowiedzialności wobec ZUS i innych instytucji, realizacja zadań i odpowiedzialność za nie, przeniesiona na pracowników OPTIMA WELD II Sp. z o.o.


Dysponujemy zarówno pracownikami niższego szczebla tj: pracownicy produkcji, monterzy, inspektorzy kontroli jakości, spawacze, magazynierzy jak również pracownikami wyższego szczebla tj. pion inżynierski i menadżerski.

Nasi pracownicy zostają wybrani w drodze wieloetapowego procesu rekrutacyjnego. Oprócz standardowej rozmowy kwalifikacyjnej, kandydatów sprawdzamy za pomocą testów manualnych, testów językowych i technicznych. Dlatego pracownicy OPTIMA WELD II to wysoko wykwalifikowana kadra, odpowiednio wyselekcjonowana na potrzeby naszych Klientów, których satysfakcja i zadowolenie jest dla nas kluczowe.

SPECJALIŚCI Świadczymy usługi outsourcingu szeroko rozumianej kadry menadżerskiej. Nasi pracownicy to specjalnie wyselekcjonowana grupa fachowców, dzięki którym możemy sprostać największym wymaganiom stawianym przez naszych Klientów. Każdy z nich to samodzielny specjalista, który swoją wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie stanowi fachową pomoc dla potrzeb procesów produkcyjnych Kontrahentów OPTIMA WELD II. Oferujemy wsparcie doświadczonych kadr w dziedzinach takich jak: kontrola jakości (SQA, FQA, CQA) inżynieria procesu technologia spawalnictwo logistyka zakupy inne – na życzenie Klienta PRACOWNICY PRODUKCJI OPTIMA WELD II specjalizuję się również w udostępnianiu Klientom pracowników okołoprodukcyjnych.

Swoich Klientów wspieramy pracownikami na stanowiskach:

pracownik produkcji

spawacz

szlifierz

monter

lakiernik

magazynier UDT

elektryk

operator pras krawędziowych

operator CNC

operator lasera

kontroler jakości

technik jakości

inne...

– na życzenie Klienta Pracownicy Ci zostają wyselekcjonowani w wieloetapowym procesie rekrutacyjnym, na który składają się zarówno: rozmowy rekrutacyjne testy sprawdzające zdolności manualne testy sprawdzające predyspozycje interpersonalne. Dzięki temu mamy pewność, że nasi pracownicy sprostają oczekiwaniom naszego Klienta, zapewniając wysoką jakość i odpowiednie do stanowiska pracy kompetencje. W razie potrzeby jesteśmy również w stanie przeprowadzać szkolenia poszerzające kompetencje kadr Klienta. Outsourcing Specjaliści- Portal pracy