Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych osobowych.
 2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Uwagi praktyczne co do bezpiecznego korzystania z serwisu optimaweld.com
 4. Pochodzenie danych.
 5. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych użytkownika w serwisie internetowym optimaweld.com
 6. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych kandydata na wybrane stanowisko w dziale REKRUTACJA.
 7. Cel przetwarzania danych.
 8. Przekazywanie danych osobowych.
 9. Czas przetwarzania danych osobowych.
 10. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie.
 11. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych.
 12. Organ nadzorczy i Skargi.

Administrator danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest

  OPTIMA WELD II Sp. z o.o.

  41-205 SOSNOWIEC UL. MIRECKIEGO 22 lok.26


  , dalej zwanym optimaweld II Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                              
 2. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej 
  RODO oraz krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych

Uwagi praktyczne co do bezpiecznego korzystania z serwisu optimaweld.com

  1. Jeżeli Użytkownik korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług serwisu optimaweld.com wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych o Użytkowniku. Podane przez Użytkownika dane i informacje przy rejestracji w serwisie znane są tylko temu Użytkownikowi i Administratorowi oraz osobom z nim współpracującym, które zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności, a za działania których Administrator odpowiada jak za swoje własne. Administrator gwarantuje, że dopóki Użytkownik nie zamieści ogłoszeń, ofert lub innych treści na łamach Serwisu, które podlegają ujawnianiu innym jego Użytkownikom wraz z danymi i informacjami, które w takim przypadku podlegają ujawnianiu, Administrator nie ujawni nikomu danych i informacji wprowadzonych przez Użytkownika do serwisu, chyba że będzie to wynikiem wniosków lub żądań podmiotów, które mają prawo na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do otrzymania tych danych od Administratora. Mimo powyższego, Użytkownik zawsze powinien zachowywać ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji, a w szczególności danych dostępowych do konta w serwisie. Administrator serwisu jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania Użytkowników serwisu optimaweld.com dotyczących zachowania poufności danych i informacji. Ewentualne zapytania należy kierować na adres: biuro@optimaweld.pl lub pisemnie do Administratora na adres : OPTIMA WELD II Sp. z o.o. Sosnowiec (41-214), ul. Grota-Roweckiego 75

Pochodzenie danych

  1. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisie internetowym optimaweld.com. tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, składanie aplikacji w dziale rekrutacja, dodanie treści, zadanie pytania, subskrypcję wyników wyszukiwania, kontakt z biurem obsługi klienta, etc.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych użytkownika w serwisie internetowym optimaweld.com

 1. Do realizacji umowy niezbędna jest prawidłowa rejestracja użytkownika. Brak zgody na przetwarzanie danych zawartych w polach obowiązkowych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może zarejestrować się za pośrednictwem konta FACEBOOK , GOOGLE.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 2. Formularze wypełniane przez Użytkownika w trakcie zapisywania się do serwisu lub zamawiania innych usług, a także sam proces logowania na strony serwisu optimaweld.com jest realizowany za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje są przechowywane i przetwarzane w serwisie optimaweld.com z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój serwisu optimaweld.com mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie zawsze informował na łamach serwisu.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 3. Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 4. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych. Podmioty przetwarzające m.in.:kancelarie prawne, biura księgowe, firmy doradcze, firmy świadczące usługi IT, hostingodawcy, albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy m.in.: banki, firmy świadczące usługi pocztowe).

Rodzaj i czas przetwarzanych danych osobowych kandydata na wybrane stanowisko w dziale REKRUTACJA.

 • Do realizacji prawidłowej rekrutacji, każdy kandydat po wysłaniu swojej aplikacji na wybrane przez siebie stanowisko - Wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgod-nie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO).                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 • Dodatkowo, kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu wykożystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez:

  OPTIMA WELD Sp. z o.o. przez okres najbiższych 6 miesięcy. Kandydat/Uczestnik podaje dane osobowe dobrowolnie, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia wykonywanie procesu REKRUTACJI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Kandydata Zarejestrowanego/Uczestnika: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, dane kontaktowe (adres e-mailowy, nr telefonu, adres zamieszkania), adres IP, oraz informacje podane przez Kandydata w jego CV (o wykształceniu, o przebiegu kariery zawodowej i doświadczeniu, o kwalifikacjach, o znajomości języków obcych, o rodzaju poszukiwanej pracy oraz inne podane w CV Kandydata).                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 2. Formularze wypełniane przez Użytkownika w trakcie zapisywania się do serwisu lub zamawiania innych usług, a także sam proces logowania na strony serwisu optimaweld.com jest realizowany za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje są przechowywane i przetwarzane w serwisie optimaweld.com z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój serwisu optimaweld.com mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie zawsze informował na łamach serwisu.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 3. Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 4. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych. Podmioty przetwarzające m.in.:kancelarie prawne, biura księgowe, firmy doradcze, firmy świadczące usługi IT, hostingodawcy, albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy m.in.: banki, firmy świadczące usługi pocztowe).                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Cel przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:
  • Świadczenia usług droga elektroniczną.
   • Rejestracji konta użytkownika.
   • Zamieszczenia treści.
   • Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.
  • Dokonywania płatności związanych z promocją treści.
   • Wystawiania dokumentów księgowych.
  • Kontaktu ze optimaweld.com
   • Obsługi zgłoszeń.
   • Przyjmowania sugestii.
   • Rozpatrywania reklamacji.
   • Rozwiązywania problemów technicznych.
  • Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie aktywnością.
  • Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Administratora lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności użytkownika.
  • Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich.
  • Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika - przez e-mail lub/i telefon.
 2. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.
 3. Ze względu na prawnie uzasadniony interes optimaweld.com dane osobowe są przetwarzane również w celu:
  • Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
  • Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
  • Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.
  • Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
  • Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.
  • Archiwizacji danych.

Przekazywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez optimaweld.com oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych optimaweld.com odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom  Publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów.Dane osobowe mogą  również być udostępnione organom Państwowym, które zwrócą się do nas z takim żądaniem (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).Organom ,które zwrócą się do nas z takim żądaniem.
 4. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.
  • Dane osobowe Użytkowników będących Kandydatami przekazywane są Pracodawcom zarejestrowanym w Serwisie poprzez Usługę Elektroniczną Katalog CV. Pracodawcy samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 5. Użytkownik może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem Platformy udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom np. w celu realizacji wysyłki.

Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
 3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

Przetwarzanie automatyczne i profilowanie

 1. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika. 

Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych.

 

Każdy użytkownik ma prawo do:


Dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem., w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Podstawy prawne użytkownika:

 

 • Dostęp do danych- art. 15 RODO.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do informacji o zakresie danych przetwarzanych w Portalu  optimaweld.com oraz uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz prawo do uzyskania kopii tych danych.

 • Sprostowanie danych- art. 16 RODO.

Każdy Użytkownik ma prawo sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie po zalogowaniu do Konta. W przypadku braku możliwości samodzielnego sprostowania Administrator zrealizuje żądanie po otrzymaniu stosowanego powiadomienia.

 • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)- art. 17 RODO.

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania usunięcia wszystkich danych osobowych zamieszczonych w serwisie. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

 

 1. Ponadto Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych, jeżeli:
  • wycofał zgodę, w oparciu o którą dane były przetwarzane,
  • dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych,
  • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,
  • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

 1. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Odmowa usunięcia danych jest również możliwa w przypadku gdy dalsze przetwarzanie danych osobowych będzie wymagane przepisami prawa.

 

 • Ograniczenie przetwarzania- art. 18 RODO.

Usługobiorca ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy zakwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych,
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik będzie żądał ograniczenia ich wykorzystania,
 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • gdy otrzymaliśmy sprzeciw wobec przetwarzania danych - wówczas ograniczenie następuje na czas niezbędny do rozpatrzenia żądania.

 

 • Przeniesienie danych - art. 20 RODO.

Usługobiorca ma prawo żądania przeniesienia swoich danych do innego Usługodawcy. Dotyczy to danych, które Usługobiorca podał samodzielnie w serwisie Zapracowani.pl. Na podstawie takiego żądania Administrator przygotuje i przekaże dane Usługobiorcy w ustrukturyzowanej formie i powszechnie używanym formacie lub przekaże je bezpośrednio wskazanemu przez Usługobiorcę Administratorowi danych.

 • Sprzeciw - art. 21 RODO.

Usługobiorca ma prawo wyrazić sprzeciw co do przetwarzania swoich danych zarówno w całości, jak i we wskazanym przez niego zakresie jeżeli podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora danych.

 • Cofnięcie zgody - art. 7 ust. 3 RODO.

Usługobiorca, w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem                                                                                                                                                                                                                                                                           

 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres:

 

 • Kontakt


  +48 730 830 831
  biuro@optimaweld.pl

   
  lub skierować żądanie pisemnie na adres: 

  OPTIMA WELD II Sp. z o.o.

  41-205 SOSNOWIEC UL. MIRECKIEGO 22 lok.26

    W powyższej wiadomości w formie elektronicznej, przesłane żądanie powinno zostać wysłane z adresu e-mail wskazane w Portalu optimaweld.com , co umożliwi nam jednoznaczną identyfikację. W przypadku żądania przesłanego w formie pisemnej należy wskazać oprócz zakresu żądania dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Użytkownika, którego dotyczy żądanie (imię i nazwisko, adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta).

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy realizacji żądania lub konieczności doprecyzowania informacji zawartych w żądaniu, w przypadku kiedy jego zakres będzie nieprecyzyjny lub jeżeli Administrator będzie miał wątpliwości jakiego Użytkownika dotyczy żądanie.

 

 1. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia (pkt 6 niniejszego paragrafu) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") na podst. art 17 ust. 1 i 2 RODO nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:
 • korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 • wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO,
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1 art 17 RODO, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 1. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
 • Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 40zł.
 • Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.
 • Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.
 • Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.                                                                                                                                                            

Organ nadzorczy i Skargi                                                                                                                                                                                                                                                             

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:


Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 

 optimaweld